• Log in
  • Sign up

Buy Jin Online (MY)

GoPlayPlay (5)
MOL Rewards: 0
150 zGold-MOLPoints / USD 1.50

Buy

GoPlayPlay (10)
MOL Rewards: 0
300 zGold-MOLPoints / USD 3.00

Buy

GoPlayPlay (20)
MOL Rewards: 0
600 zGold-MOLPoints / USD 6.00

Buy

GoPlayPlay (50)
MOL Rewards: 0
1,500 zGold-MOLPoints / USD 15.00

Buy

GoPlayPlay (100)
MOL Rewards: 0
3,000 zGold-MOLPoints / USD 30.00

Buy

GoPlayPlay (200)
MOL Rewards: 0
6,000 zGold-MOLPoints / USD 60.00

Buy

GoPlayPlay (250)
MOL Rewards: 0
7,500 zGold-MOLPoints / USD 75.00

Buy

Game Description

Note: The GoPlayPlay (100) is not usable for Zheng Tu Online (征途 Online). However, other denomination can be used to top-up the game. GoPlayPlay (100) can still be used for other games

Pengenalan
JIN ONLINE merupakan permainan online yang berunsurkan elemen fantasi dan imaginasi dengan kemunculan Jin bersama watak. Secara umumnya, Jin akan memainkan peranan penting di dalam pengembaraan pemain ke Dunia Atlantis.

Latar Belakang
Jin adalah kurniaan Dewa kepada manusia di dalam usaha membantu memerangi Kuasa Gelap. Suatu ketika dahulu Dunia Atlantis telah diserang oleh Kuasa Gelap yang diketuai oleh Jeneral Syaitan Hades. Demi keamanan Atlantis, manusia mula bangkit dan menyerang balas Jeneral Syaitan Hades. Pahlawan, Mage dan Paladin mula bersatu menetang Kuasa Gelap tetapi satria-satria Atlantis bukanlah lawan kepada tentera Jeneral Syaitan Hades. Melihat keadaan ini, Dewa telah turun dan mengurniakan telur Jin kepada manusia. Satria-satria Atlantis dapat mematahkan serangan Kuasa Gelap dan Jeneral Syaitan Hades melarikan diri ke Alam Gelap meninggalkan Tentera Kuasa Gelap.

Permulaan era baru, 'Jin Online' memperkenalkan Era PK Berpasukan
Jin Online telah memperkenalkan corak permainan yang baru dimana para pemain tidak akan bertempur secara berseorangan. Ini adalah kerana terdapat Jin-Jin yang sedia berkhidmat kepada pemain. Sistem ini dipanggil Sistem Jin.

Sistem Jin adalah sistem unik yang terdapat di dalam Jin Online. Setiap pemain baru akan mendapat 2 ekor Jin apabila memasuki permainan untuk buat pertama kali. Jin-Jin ini berfungsi sebagai kawan dan pelindung kepada pemain. Apabila mencapai tahap tertentu, pemain boleh bergabung dengan Jin untuk mendapatkan kebolehan istimewa Jin. Terdapat 40 jenis Jin dan pemain boleh mencarinya di dalam permainan.

For more games, select here: